Giấy Kraft

Giấy Kraft là loại giấy tái sinh, bề mặt tương đối thô, thường có màu nâu vàng nhưng có thể được tẩy trắng để dễ cho việc sản xuất đa dạng. Giấy Kraft sử dụng làm túi giấy hàng tạp phẩm, phong bì, bao bì & đóng gói…

 

 

 

 

Nguồn: www.reddot-printing.com.vn


Giy Kraft là loi giy tái sinh, b mt tương đi thô, thường có màu nâu vàng nhưng có th được ty trng đ d cho vic sn xut đa dng. Giy Kraft s dng làm túi giy hàng tạp phẩm, phong bì, bao bì & đóng gói…

Copyright @ Reddot, 2010